Lê-vi Ký 22:29

Lê-vi Ký 22:29 KTHD

Khi dâng lễ vật tạ ơn lên Chúa Hằng Hữu, phải dâng đúng cách để lễ vật được nhận
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ