Lê-vi Ký 22:28

Lê-vi Ký 22:28 KTHD

Không ai được giết cả mẹ lẫn con—dù là bò hay chiên—trong cùng một ngày.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ