Lê-vi Ký 22:27

Lê-vi Ký 22:27 KTHD

“Một con bò, con chiên hay con dê lúc mới sinh ra phải được ở với mẹ nó trong bảy ngày. Từ ngày thứ tám trở đi, nó có thể được dùng làm sinh tế lễ thiêu dâng lên Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ