Lê-vi Ký 22:24

Lê-vi Ký 22:24 KTHD

Trong cả nước, không ai được dâng lên Chúa Hằng Hữu con vật có bộ phận sinh dục bị bầm, dập, vỡ hay bị thiến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ