Lê-vi Ký 22:1

Lê-vi Ký 22:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu lại phán bảo Môi-se
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ