Gióp 42:17

Gióp 42:17 KTHD

Rồi ông qua đời, tuổi rất cao, hưởng trọn đời sống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ