Gióp 3:9

Gióp 3:9 KTHD

Nguyện những sao mai cứ tối tăm mãi. Nguyện đêm trông chờ ánh sáng, nhưng vô ích; cũng không bao giờ thấy chút rạng đông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ