Gióp 3:26

Gióp 3:26 KTHD

Tôi không có bình an, không yên tịnh. Tôi không được nghỉ ngơi; mà chỉ đến toàn điều phiền muộn.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ