Gióp 3:22

Gióp 3:22 KTHD

Lòng tràn đầy mừng vui khi cuối cùng được chết, và hân hoan khi được nằm trong huyệt mộ!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ