Gióp 3:15

Gióp 3:15 KTHD

Tôi có thể an nghỉ với các hoàng tử có đầy vàng, cung điện của họ được phủ đầy bạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ