Gióp 3:1

Gióp 3:1 KTHD

Cuối cùng Gióp cũng mở miệng, và ông nguyền rủa ngày sinh của mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ