Gióp 19:4

Gióp 19:4 KTHD

Dù thật tôi có tội, đó là lỗi của tôi không phải của anh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ