Gióp 19:27

Gióp 19:27 KTHD

Chính tôi sẽ thấy Ngài. Phải, chính mắt tôi nhìn ngắm Ngài. Lòng tôi mong chờ đến mỏi mòn!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ