Giê-rê-mi 41:8

Giê-rê-mi 41:8 KTHD

Còn mười người sống sót xin Ích-ma-ên tha với lời hứa là họ sẽ mang đến ông các kho lúa mì, lúa mạch, dầu ô-liu, và mật ong mà họ đã cất giấu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ