Thẩm Phán 12:10

Thẩm Phán 12:10 KTHD

Khi qua đời, ông được chôn ở Bết-lê-hem.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ