Gia-cơ 3:8

Gia-cơ 3:8 KTHD

nhưng chưa ai chế ngự được miệng lưỡi. Lúc nào nó cũng sẵn sàng tuôn ra những chất độc giết người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ