Y-sai 54:2

Y-sai 54:2 KTHD

“Hãy nới rộng lều; căng trại rộng thêm, đừng giới hạn. Cứ giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ