Y-sai 54:13

Y-sai 54:13 KTHD

Ta sẽ dạy dỗ tất cả con cái ngươi, chúng sẽ được tận hưởng bình an, thịnh vượng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ