Y-sai 54:12

Y-sai 54:12 KTHD

Ta sẽ xây các tháp ngươi bằng hồng ngọc, các cổng ngươi bằng pha lê, và các tường thành ngươi bằng đá quý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ