Y-sai 52:13

Y-sai 52:13 KTHD

Này, Đầy Tớ Ta sẽ thịnh vượng; Người sẽ được tôn trọng tán dương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ