Y-sai 26:6

Y-sai 26:6 KTHD

Người nghèo và người bị áp bức sẽ chà đạp nó dưới chân, và người thiếu thốn sẽ bước đi trên nó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ