Y-sai 26:20

Y-sai 26:20 KTHD

Hỡi dân Ta, hãy về nhà và đóng cửa lại! Hãy ẩn mình trong chốc lát cho đến khi cơn thịnh nộ của Chúa Hằng Hữu qua đi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ