Y-sai 26:12

Y-sai 26:12 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, Chúa sẽ cho chúng con hưởng thái bình; vì tất cả điều chúng con đạt được là đến từ Chúa cả.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ