Y-sai 1:31

Y-sai 1:31 KTHD

Những người mạnh sẽ như vỏ khô, công việc của người ấy như mồi lửa. Cả hai sẽ cùng cháy, và không ai còn dập tắt được nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ