Ê-xơ-tê 7:4

Ê-xơ-tê 7:4 KTHD

Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán cho những người sắp tàn sát, diệt chủng. Dân tộc tôi đã bị họ lên án tử hình. Nếu chỉ bị bán làm nô lệ, chắc tôi đã nín lặng, mặc dù vua bị tổn thất nặng nề, không thể nào đền bù được.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ