Ê-xơ-tê 7:1

Ê-xơ-tê 7:1 KTHD

Vậy, vua và Ha-man đến dự tiệc với Hoàng hậu Ê-xơ-tê.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ