Truyền Đạo 6:4

Truyền Đạo 6:4 KTHD

Vì đứa trẻ đến từ hư vô, và trở về trong bóng tối. Ngay cả tên đứa trẻ cũng chưa được đặt
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ