Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

2 Các Vua 19

19
Ê-xê-chia Cầu Xin Chúa Giúp Đỡ
1Nghe xong phúc trình, Vua Ê-xê-chia xé áo, lấy vải bố quấn mình, đi lên Đền Thờ Chúa Hằng Hữu. 2Vua cũng sai Ê-li-a-kim, quản đốc hoàng cung, Sép-na, quan ký lục, và các lãnh đạo thầy tế lễ, tất cả đều mặc áo vải gai, đến gặp Tiên tri Y-sai, con A-mốt. 3Họ nói với ông rằng: “Đây là điều Vua Ê-xê-chia nói: Hôm nay là ngày rối loạn, lăng mạ, và sỉ nhục. Nó như một đứa trẻ sắp ra đời, mà người mẹ không có sức lực để sinh con. 4Nhưng có lẽ Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của ông đã nghe lời của các trưởng quan A-sy-ri được sai đến để nói lời nhạo báng Đức Chúa Trời hằng sống, và sẽ phạt vua vì những lời vua ấy đã nói. Ôi, xin ông cầu nguyện cho chúng tôi là những người còn lại đây!”
5Khi các cận thần của Vua Ê-xê-chia sai đến gặp Y-sai, 6vị tiên tri đáp: “Hãy nói với chủ của ngươi rằng: ‘Đây là lời Chúa Hằng Hữu phán: Đừng sợ vì những lời nhạo báng chống nghịch Ta từ thuộc hạ của vua A-sy-ri. 7Hãy nghe đây! Chính Ta sẽ chống nghịch nó, và vua sẽ nhận một tin khẩn cấp tại quê hương mình. Vì vậy, nó sẽ quay về, là nơi Ta sẽ khiến nó bị gươm giết chết.’”
8Trong khi ấy, các trưởng quan A-sy-ri rời Giê-ru-sa-lem và đến hội kiến với vua A-sy-ri tại Líp-na, vì hay tin vua vừa rời khỏi La-ki và tiến đánh thành này.
9Ngay sau đó, Vua San-chê-ríp nhận được tin Vua Tiệt-ha-ca, nước Ê-thi-ô-pi, đang lãnh đạo đội quân tiến đánh mình. Trước khi nghênh chiến, vua bèn sai các sứ giả trở lại gặp Ê-xê-chia tại Giê-ru-sa-lem với thông điệp:
10“Đây là thông điệp cho Vua Ê-xê-chia, nước Giu-đa. Đừng để Đức Chúa Trời của vua, là Đấng mà vua tin cậy, lừa gạt vua với lời hứa rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không bị vua A-sy-ri xâm chiếm. 11Vua đã biết những chiến thắng hiển hách của các vua A-sy-ri đã làm tại những nơi họ đi qua. Họ đã tiêu diệt hoàn toàn nước nào họ đến! Chẳng lẽ chỉ có vua thoát khỏi? 12Có thần nào—tức các thần của các dân tộc: Gô-xan, Ha-ran, Rê-sép, và Ê-đen tại Tê-la-sa—cứu được họ chăng? Cha ông của ta đã diệt họ tất cả! 13Vua Ha-mát và vua Ác-bác đã làm gì? Còn vua của Sê-phạt-va-im, Hê-na, và Y-va bây giờ ở đâu?”
14Sau khi Ê-xê-chia nhận thư từ tay các sứ giả và đọc xong, vua lập tức lên Đền Thờ của Chúa Hằng Hữu, và trải thư ra trước mặt Chúa Hằng Hữu. 15Ê-xê-chia khẩn thiết cầu nguyện trước mặt Chúa Hằng Hữu: “Ôi, lạy Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, Ngài đang ngự giữa các thiên thần! Chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời của các vương quốc trên thế gian. Chính Chúa đã tạo nên trời và đất. 16Lạy Chúa Hằng Hữu xin đoái nghe! Xin mở mắt Ngài, Lạy Chúa Hằng Hữu, xin nhìn! Xin nghe những lời San-chê-ríp đã phỉ báng Đức Chúa Trời Hằng Sống.
17Lạy Chúa Hằng Hữu, các vua A-sy-ri quả có tàn phá đất đai của các quốc gia ấy. 18Và họ ném các thần của các nước này vào lò lửa để thiêu hủy chúng. Nhưng dĩ nhiên người A-sy-ri đã tiêu diệt chúng! Vì chúng không phải là thần—mà chỉ là những tượng bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra. 19Vì thế, bây giờ, lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của chúng con, xin Chúa cứu giúp chúng con khỏi tay San-chê-ríp; để tất cả các nước khắp thế giới đều biết rằng chỉ có Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời!”
Y-sai Tiên Tri về Sự Giải Cứu Giu-đa
20Y-sai, con A-mốt nhắn lời với Ê-xê-chia như sau: “Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán: ‘Ta đã nghe lời con cầu nguyện về việc San-chê-ríp vua A-sy-ri rồi.’ ” 21Và đây là lời Chúa Hằng Hữu phán về việc ấy:
“Các trinh nữ ở Si-ôn coi thường ngươi.
Các cô gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu, khinh bỉ.
22Ngươi phỉ báng, nhục mạ ai.
Lên giọng, nhướng mắt với ai?
Với Đấng Thánh của Ít-ra-ên sao?
23Ngươi đã dùng các thuộc hạ để phỉ báng Chúa.
Ngươi nói rằng: ‘Nhờ vô số chiến xa,
ta đã chinh phục các đỉnh núi cao nhất—
phải, những mỏm núi hẻo lánh của Li-ban.
Ta đã đốn hạ các cây bá hương cao vút
và các cây bách tốt nhất.
Ta sẽ lên đến tột đỉnh
và thám hiểm những khu rừng sâu nhất.
24Ta đào giếng, uống nước xứ người
và ta giẫm nát, làm cạn khô các dòng sông Ai Cập.’
25Tất cả những điều này,
Ta, Chúa Hằng Hữu, đã định trước,
ngươi không biết sao?
Ta đã quyết định từ xưa
cho phép ngươi biến các thành lũy kiên cố
thành đống gạch vụn.
26Dân các thành này không sức chống cự
mà chỉ kinh hoàng, bối rối.
Họ giống như cây cỏ ngoài đồng,
trên nóc nhà, khô héo khi còn non.
27Nhưng Ta biết rõ ngươi—
nơi ngươi ở
và khi ngươi đến và đi.
Ta biết cả khi ngươi nổi giận nghịch cùng Ta.
28Và vì ngươi giận Ta,
những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu tai Ta,
Ta sẽ tra khoen vào mũi ngươi
và đặt khớp vào miệng ngươi.
Ta sẽ khiến ngươi trở về
bằng con đường ngươi đã đến.”
29Rồi Y-sai nói với Ê-xê-chia: “Đây là dấu hiệu cho những gì tôi nói là đúng:
Năm nay, ngươi sẽ ăn những gì tự nó mọc lên,
sang năm ngươi cũng ăn những gì mọc ra từ mùa trước.
Nhưng đến năm thứ ba, ngươi hãy gieo trồng rồi gặt hái;
ngươi hãy trồng nho rồi ăn trái của chúng.
30Và ai còn sót trong Giu-đa,
những người thoát khỏi những hoạn nạn,
sẽ châm rễ mới xuống chính đất của ngươi
rồi sẽ lớn lên và thịnh vượng.
31Vì dân sót của Ta sẽ tràn ra từ Giê-ru-sa-lem,
là nhóm người sống sót từ Núi Si-ôn.
Lời hứa nhiệt thành của Chúa Hằng Hữu Vạn Quân
sẽ làm thành các điều ấy!”
32Và đây là điều Chúa Hằng Hữu phán về vua A-sy-ri:
“Vua ấy sẽ không được vào Giê-ru-sa-lem.
Không đến trước thành đắp lũy tấn công.
Không đeo khiên, bắn tên vào thành.
33Nhưng sẽ theo đường cũ, quay về nước. Vua không vào thành này được đâu.” Chúa Hằng Hữu phán vậy: 34“Ta sẽ vì Danh Ta và vì Đa-vít, đầy tớ Ta,
bảo vệ và cứu giúp thành này.”
35Ngay đêm ấy, thiên sứ của Chúa Hằng Hữu đến các đồn trại A-sy-ri giết 185.000 người A-sy-ri. Sáng hôm sau, khi người A-sy-ri thức dậy, chúng thấy xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi. 36Rồi Vua San-chê-ríp, nước A-sy-ri, bỏ trại và quay về xứ sở mình. Vua về quê hương mình là thành Ni-ni-ve và ở luôn tại đó.
37Một hôm, khi vua đang quỳ lạy trong đền thờ Hít-róc, thần của mình, thì bị hai con trai là A-tra-mê-léc và Sa-rết-sê giết chết bằng gươm. Rồi chúng trốn qua xứ A-ra-rát, một con trai khác là Ê-sạt-ha-đôn lên ngôi vua A-sy-ri.

Đang chọn:

2 Các Vua 19: KTHD

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi