Thi Thiên 77:4

Thi Thiên 77:4 VIE2010

Chúa giữ mí mắt con mở ra; Con bị bối rối, không nói nên lời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ