Thi Thiên 77:2

Thi Thiên 77:2 VIE2010

Trong ngày gian truân, con tìm cầu Chúa; Ban đêm, tay con giơ thẳng lên không mỏi; Nhưng linh hồn con không được an ủi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ