Thi Thiên 52:3

Thi Thiên 52:3 VIE2010

Ngươi chuộng điều dữ hơn điều lành, Thích nói điều giả dối hơn điều công chính. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ