Thi Thiên 52:2

Thi Thiên 52:2 VIE2010

Ngươi mưu toan hủy diệt. Lưỡi ngươi khác nào dao cạo bén, Rêu rao những chuyện dối lừa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ