Thi Thiên 38:19

Thi Thiên 38:19 VIE2010

Nhưng kẻ thù con vẫn sống và khỏe mạnh, Những kẻ ghét con vô cớ cũng nhiều.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ