Thi Thiên 38:13

Thi Thiên 38:13 VIE2010

Nhưng con như kẻ điếc không nghe, Như người câm không mở miệng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ