Thi Thiên 106:44

Thi Thiên 106:44 VIE2010

Dù vậy, Ngài vẫn nghe tiếng kêu cầu của họ, Và đoái thương họ trong lúc gian truân.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ