Nê-hê-mi 7:51

Nê-hê-mi 7:51 VIE2010

con cháu Ga-xam, con cháu U-xa, con cháu Pha-sê-a
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ