Nê-hê-mi 7:49

Nê-hê-mi 7:49 VIE2010

con cháu Ha-nan, con cháu Ghi-đên, con cháu Ga-ha
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ