Nê-hê-mi 7:37

Nê-hê-mi 7:37 VIE2010

Con cháu Lót, Ha-đít và Ô-nô có bảy trăm hai mươi mốt người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ