Nê-hê-mi 7:36

Nê-hê-mi 7:36 VIE2010

Con cháu Giê-ri-cô có ba trăm bốn mươi lăm người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ