Nê-hê-mi 7:35

Nê-hê-mi 7:35 VIE2010

Con cháu Ha-rim có ba trăm hai mươi người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ