Nê-hê-mi 7:24

Nê-hê-mi 7:24 VIE2010

Con cháu Ha-ríp có một trăm mười hai người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ