Na-hum 3:19

Na-hum 3:19 VIE2010

Thương tích của ngươi không thuốc chữa, Vết thương ngươi rất trầm trọng. Tất cả những ai nghe nói về ngươi đều vỗ tay, Vì có ai thoát khỏi sự thống trị tàn ác triền miên của ngươi đâu?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ