Mi-chê 3:7

Mi-chê 3:7 VIE2010

Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ Và những kẻ tiên tri sẽ bị nhuốc nhơ. Tất cả đều che môi lại Vì chẳng được lời đáp nào từ Đức Chúa Trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ