Ma-thi-ơ 26:22

Ma-thi-ơ 26:22 VIE2010

Các môn đồ rất buồn rầu và lần lượt hỏi: “Thưa Chúa, có phải con không?”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ