Giô-ên 1:7

Giô-ên 1:7 VIE2010

Chúng phá hủy cây nho Ta, Và lột vỏ cây vả Ta; Chúng lột sạch vỏ và ném đi, Để trơ các cành cây trắng hếu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ