Ha-ba-cúc 3:2

Ha-ba-cúc 3:2 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va! Con đã nghe danh tiếng Ngài Nên con kính sợ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va! Giữa năm tháng vần xoay, Xin Chúa phục hưng công việc Ngài, và tỏ cho mọi người biết. Trong cơn giận, xin Chúa nhớ xót thương!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ