Ga-la-ti 4:16

Ga-la-ti 4:16 RVV11

Vậy tôi trở nên kẻ thù của anh em vì nói sự thật với anh em sao?
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ