Ga-la-ti 4:10

Ga-la-ti 4:10 RVV11

Anh em hãy còn giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm!
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ