Ga-la-ti 1:21

Ga-la-ti 1:21 VIE2010

Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc Sy-ri và Si-li-si.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ