II Ti-mô-thê 3:7

II Ti-mô-thê 3:7 VIE2010

học hoài mà không bao giờ nhận biết chân lý.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ